SerbianEnglishGerman

Besplatna isporuka

Detal nameštaj

USLOVI KORIŠĆENJA

Opšti uslovi

  1. Nakon prijema narudžbe putem sajta, prodavac je obavezan da izvrši telefonsku potvrdu.
  2. Nakon potvrde narudžbe od strane kupca, narudžbina je neopoziva.
  3. Prodavac se obavezuje da naručene proizvode isporuči ispravne i u predviđenom roku
  4. U slučaju bilo kakve promene prodavac je dužan da obavesti kupca prilikom telefonske potvrde narudžbine

Garancija kvaliteta

DETAL d.o.o. garantuje za kvalitet svojih proizvoda. Svi proizvodi su originalne robne marke. Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje kvarova i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim odnosno deklarisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će zameniti proizvod novim ili vratiti novac..

Garantni rok počinje danom prodaje proizvoda, koji se unosi u garantni list i overava pečatom i potpisom ovlašćenog prodavca. Kupac gubi pravo na garanciju ako se kvar izazove nepridržavanjem datih uputstava za upotrebu i ako su na proizvodu vršene bilo kakve popravke od strane neovlašćenih lica.

Da bi se izbegli nesporazumi, prilikom isporuke dužnost kupca je da izvrši pregled proizvoda i da ukaže na eventualna mehanička oštećenja.

Reklamacije i povraćaj robe

Reklamaciju možete ostvariti u sledećim slučajevima:

1) Reklamacija prilikom prijema – Ukoliko se prilikom prijema ustanovi da je isporučeni prozvod oštećen, nekompletan ili je neispravan, kupac ima pravo na reklamaciju. Davalac garancije će popraviti oštećeni proizvod, zameniti proizvod novim ili vratiti novac u najkraćem mogućem roku.

2) Reklamacija u garantom roku – Davalac garancije u garantnom roku, o svom trošku obezbeđuje otklanjanje oštećenja i nedostataka proizvoda koji proizilaze iz nepodudarnosti stvarnih sa propisanim karakteristikama kvaliteta proizvoda. U slučaju neizvršenja ove obaveze, davalac garancije će popraviti oštećeni proizvod, zameniti proizvod novim ili vratiti novac. U tom slučaju, proizvod šaljete u fabriku isključivo na adresu koja je upisana na garantnom listu. U slučaju slanja proizvoda u neovlašćeni servis proizvod gubi garanciju.

Da biste ostvarili pravo na reklamaciju potrebno je da:reklamirani proizvod donesete u servis naznačen na garantnom listu u originalnoj ambalaži da podnesete na uvid original garantnog lista i fiskalni račun da date opis neispravnosti nakon toga, sve informacije o statusu proizvoda koji je na servisu kupac isključivo dobija od ovlašćenog servisa gde je ostavio proizvod.

Privatnost podataka

Da bismo uspešno obradili Vašu narudžbinu potrebni su nam Vaše ime i prezime, adresa,
e-mail i telefon. Uz pomoć tih podataka bićemo u mogućnosti da Vam isporučimo željenu robu, kao i da Vas obavestimo o trenutnom statusu narudžbine.

U ime DETAL-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Svi podaci o kupcima/korisnicima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

Pored navedenih prikupljamo, analiziramo i obrađujemo podatke o proizvodima koje naši posetioci traže i kupuju, kao i o stranicama koje posećuju (kolačiće). Te podatke koristimo da bismo poboljšali ponudu i izgled naših stranica, i omogućili Vam jednostavnije korišćenje, sigurniju i udobniju kupovinu. Obavezujemo se da prikupljene podatke ne koristimo ni u koje druge svrhe.

Saglasnost i promene uslova

Korišćenje naših servisa podrazumeva saglasnost korisnika sa svim navedenim na ovoj strani. DETAL d.o.o. se obavezuje da će se pridržavati svega navedenog, a sve promene uslova postaju važeće tek nakon objavljivanja na ovoj strani i slanja email obaveštenja svim registrovanim korisnicima.

Pravo potrošača na odustanak od ugovora

ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA („Sl. glasnik RS“, br. 62/2014 i 6/2016 – dr. zakon)

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija u roku od 14 dana, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim troškova iz čl. 34. i 35. ovog zakona (u daljem tekstu: odustanak od ugovora).

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora zaključenog na daljinu, odnosno izvan poslovnih prostorija ili na drugi nedvosmislen način (u daljem tekstu: obrazac za odustanak).

Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu i ugovora koji se zaključuju izvan poslovnih prostorija smatra se blagovremenom ukoliko je poslata trgovcu u roku iz stava 1. ovog člana.

Izjava o odustanku od ugovora proizvodi pravno dejstvo od dana kada je poslata trgovcu.

Ako trgovac omogući potrošaču da elektronski popuni i pošalje obrazac za odustanak, dužan je da ga o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.

Protekom roka iz člana 29. ovog zakona prestaje pravo potrošača na odustanak od ugovora.

Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama st. 1.-5. ovog člana, radi ostvarivanja prava na odustanak od ugovora, je na potrošaču.

Oblik i sadržinu obrasca za odustanak propisuje ministar nadležan za poslove zaštite potrošača.

Uz račun, dostavlja se potrošaču obrazac za odustanak od ugovora.

Obaveze potrošača u slučaju odustanka od ugovora

U slučaju odustanka od ugovora, popunjen obrazac za odustanak (koji je dostavljen uz račun prilikom isporuke robe ili u poruci kojom vas obaveštavamo da ste uspešno poručili artikle) pošaljite nam poštom na adresu DETAL d.o.o. iz obrasca.

Obrazac za odustanak možete preuzeti na ovom linku.

Rok za odustanak od ugovora iznosi 14 dana, ovaj rok teče od dana kada ste Vi primilli robu ili lice koje ste ovlastili za prijem robe u Vaše ime.

Dužni ste da nam robu u originalnoj ambalaži, sa svom propratnom dokumentacijom, vratite bez odlaganja a najkasnije u roku od 14 dana od dana kad ste poslali obrazac za odustanak (Obrazac za odustanak smatra se poslanim danom predaje na poštu i od tog dana teče rok za vraćanje robe prodavcu ).

Snosite punu odgovornost ukoliko dođe do umanjenja vrednosti robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Za svako korišćenje preko toga potrošač će odgovarati za umanjenu vrednost robe.

U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti potrošača, Vi snosite troškove vraćanja robe.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, uplaćeni avans od 50% se ne vraća. Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu, umanjen za deo avansne uplate.

Saobraznost i servis

Proizvodi kupljeni kod nas dolaze sa domaćom garancijom. Period važenja saobraznosti je dve godine.

Bliži uslovi garancije određeni su Zakonom o zaštiti potrošača Republike Srbije, našim Pravilnikom o rešavanju reklamacija, a sažet opis se može pogledati i u samom garantnom listu. Garancijom je pokrivena nesaobraznost proizvoda, fabričke greške u proizvodnji i materijalu.
Garanciji ne podležu oštećenja koja su posledica neadekvatne upotrebe, loma, više sile, nastala kao posledica pokušaja dorade ili popravke proizvoda u neovlašćenom servisu.

Ukoliko se reklamacija uvažava, nesaobraznost proizvoda se otklanja:

-popravkom;
-zamenom proizvoda za isti/drugi artikal u istoj vrednosti;
-povraćajem novca;

Pravo na garanciju se može ostvariti uz popunjen reklamacioni list, prezentaciju proizvoda i fiskalnog računa. Zahtev za reklamaciju se može podneti u poslovnim prostorijama fabrike DETAL.

Plaćanje i dostava

Isporuku i prodaju vršimo  na teritoriji cele Srbije. Isporuka se vrši Detal prevoznom službom radi sigurnije i bezbednije dostave. Roba se dostavlja na adresu koju ste naveli kod unosa vaših podataka u procesu online kupovine.

Za sve Detal proizvode, sem Outlet proizvoda,  dostava je besplatna Detal prevoznom službom.

Outlet proizvodi se isključivo preuzimaju lično, u salonu ili fabrici, tako da za outlet proizvode ne važi besplatna dostava.

Plaćanje se vrši avansno na račun poslovne banke Detala u iznosu od 50%, a ostali deo iznosa pouzećem prilikom isporuke ili na račun poslovne banke Detala. U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane kupca, uplaćeni avans od 50% se ne vraća. Iznos koji ste platili po osnovu ugovora, biće Vam vraćen najkasnije u roku od 30 dana od dana prijema izjave o jednostranom raskidu, umanjen za deo avansne uplate.

Iznos koji treba da platite je samo cena poručene robe i troškova prevoza koja je navedena na sajtu – bez dodatnih provizija i poštarina.

Svi proizvodi poručeni putem sajta detal.rs, na teritoriji Srbije isporučuju se u roku od 15 radnih dana od prijema porudžbine.

Zaposleni iz Detal kompanije će vas kontaktirati pre isporuke. Za informacije o statusu vaše porudžbine možete nas kontaktirati na broj telefona 014/451-572 ili putem e-mail adrese prodaja@detal.rs.

Detal - Fabrika Nameštaja
SerbianEnglishGerman

Nameštaj vrhunskog kvaliteta za profesionalnu upotrebu pravi se isključivo od bukovog drveta.

Kontakt